Deformatiemeting

Een deformatiemeting is het gedurende langere tijd monitoren van de plaatsvindende vervorming of verplaatsing van objecten, door middel van het uitvoeren van een als uitgangssituatie te gebruiken nulmeting gevolgd door een aantal herhalingsmetingen, waarvan de meetresultaten worden vergeleken met die van de nulmeting en, indien gewenst, met gedurende de meetperiode eerder uitgevoerde herhalingsmetingen.

Deformatiemetingen die wij kunnen uitvoeren zijn onder anderen:

Het meten van zakbakens, om te bepalen of de ondergrond inklinkt (c.q. voldoende is ingeklonken) en/of het (al dan niet met overhoogte als voorbelasting) aangebrachte zandpakket haar optimale verdichting heeft bereikt.

De vervorming, verschuiving en/of verzakking van gebouwen en kunstwerken waarbij het proces reeds plaatsvindt, of die risico lopen dat te gaan doen, omdat zij zich bijvoorbeeld in de invloedssfeer van nog uit te voeren werkzaamheden bevinden die dit kunnen veroorzaken, zoals heiwerk of werkzaamheden waarbij dmv. bemaling tijdelijk het plaatselijke grondwaterpeil moet worden verlaagd om deze te kunnen uitvoeren.

De frequentie en nauwkeurigheid waarmee objecten worden gemonitord, worden afhankelijk van de aard van het object en het doel van de meting in overleg met de opdrachtgever bepaald.

deformatie-jhsw-delandmeters

Lees meer over deformatiemeting

Lees meer over onze projecten. Hieronder lees je al onze projecten waar we bezig zijn geweest met: deformatiemeting

drone-dji-mavic2pro-inspire-fotogrammetrie-pix4d-pix4dma-jhsw-de-landmeters-delandmeters-duurzaam-landscape-civid3D de-landmeters-jhsw-raw-bestek-civiele-techniek-delandmeters-GPS-total-station-totalstation-delandmeters-duurzaam-engineers-infrastructuur
Deformatiemeting

Zeeman Vastgoed

In opdracht van Zeeman vastgoed verzorgen wij de meetwerkzaamheden voor 2 projecten zowel in Hoorn

Lees meer >

Afbeeldingen

Bekijk ook

Revisie

Waterpassen

Maatvoering

3d modellen