Waterpassen

Om goed aan nieuw project te beginnen is belangrijk dat de hoogtemaatvoering exact correct is. Ten behoeve hiervan kunnen wij een lokaal peilmerk aanbrengen op één of meerdere strategische plekken op of nabij het werkterrein. De NAP-hoogte van door ons aangebrachte lokale peilmerken wordt bepaald door middel van digitale waterpassing ten opzichte van minimaal 2 gecontroleerde peilmerken, die deel uitmaken van het landelijke netwerk van NAP-peilmerken dat wordt beheerd en in standgehouden door Rijkswaterstaat.

Bovendien kunnen wij met behulp van digitale waterpassing de hoogteligging, stroomrichting en afschotten van bestaande rioolstelsels inzichtelijk maken. Wij waterpassen dan de dekselhoogtes van de inspectieputten die deel uitmaken van het stelsel en (voor zover deze bereikbaar zijn) de B.O.B.-maten van alle op die putten aangesloten rioolstrengen. Indien gewenst kunnen wij ook materiaalsoort en buisdiameter van de aansluitingen registreren en alle verzamelde gegevens verwerken op tekening of in het door een opdrachtgever gebruikte digitale beheerssysteem.

Previous
Next

Lees meer over waterpassen

Lees meer over onze projecten. Hieronder lees je al onze projecten waar we bezig zijn geweest met: waterpassen

Afbeeldingen

Bekijk ook

Maatvoering

3d modellen

Ontwerp

Revisie