Maatvoering

Het maatvoeren van projecten betekent dat wij ervoor zorgen dat alle punt- en lijnvormige objecten op de juiste plaats en – indien gewenst – hoogte kunnen worden aangebracht. De opdrachtgever levert (besteks-)tekeningen aan en wij zetten de punten en lijnen uit, al dan niet met hoogtemaatvoering.

Elementen die wij kunnen maatvoeren zijn:

 • Alle puntvormige objecten, zoals inspectieputten, kolken, lichtmasten, verkeersborden, bomen en overige inrichtingselementen.

 • Alle lijnvormige objecten, zoals de randen van cunetten en overige grondwerklijnen, zijkanten van zandbanen, funderingslagen en verhardingen, bandenlijnen, etc.

 •De tussenliggende hoogtes van gesloten en elementenverhardingen zoals straatwerk, asfalt en beton, met gebruikmaking van een 3D-model.

jhsw-maatvoering-bouwkunde-civiele-techniek-cunetten-3D-model

Lees meer over maatvoering

Lees meer over onze projecten. Hieronder lees je al onze projecten waar we bezig zijn geweest met: maatvoering

Afbeeldingen

Bekijk ook

3d-modellen

Ontwerp

Presentatie tekening

Detailmaatvoering