RAW bestek

Een RAW-bestek is een technische omschrijving van uit te voeren werkzaamheden, met daarin  tevens opgenomen alle benodigde materialen, hoeveelheden en leveranciers daarvan en technische bepalingen waaraan e.e.a. moet voldoen, conform de RAW-systematiek. Zie voor meer informatie hierover: https://www.crow.nl/

Revisie-uitvoerder- jhsw-maatvoering-bouwkunde-civiele-techniek- landscape-engineers- infrastructuur- de-landmeters-delandmeters

Lees meer over RAW bestek

Lees meer over onze projecten. Hieronder lees je al onze projecten waar we bezig zijn geweest met: Raw bestek

Afbeeldingen

Bekijk ook

Ontwerp

Kostenraming

Topometing

Revisie