drone-dji-mavic2pro-inspire-fotogrammetrie-pix4d-pix4dma-jhsw-de-landmeters-delandmeters-duurzaam-landscape-civid3D de-landmeters-jhsw-raw-bestek-civiele-techniek-delandmeters-GPS-total-station-totalstation-delandmeters-duurzaam-engineers-infrastructuur

Zeeman Vastgoed

In opdracht van Zeeman vastgoed verzorgen wij de meetwerkzaamheden voor 2 projecten zowel in Hoorn als in Uithoorn.

In Hoorn is het project Het Holenkwartier begonnen (https://holenkwartier.nl/)
En aan de rand van Uithoorn is het project De Vinckenbuurt gestart (https://zeemanvastgoed.nl/portfolio/uithoorn-vinckebuurt/). Op deze 2 projecten worden diverse metingen verricht.

Als eerste wordt er een voorbelasting van zand aangebracht om te voorkomen dat het straatwerk in de toekomst teveel gaat zakken. Om de zetting op een correcte manier te laten verlopen worden er 3 zaken gemeten:

1. Zetting ondergrond d.m.v. (automatische) zakbakens
2. Grondwaterspanning m.v. automatische waterspanningsmeters
3. Grondwaterstand d.m.v. (automatische) peilbuizen

De zakbakens worden gemeten op de bovenkant en de zand ophoging ernaast. Bij de automatische zakbakens, en waterspanningsmeters wordt alleen de zandophoging gemeten.

Ook meten wij de gewone peilbuizen en de grondwaterstand in de peilbuizen.

graven-jhsw-de-landmeters-zand-machine-delandmeters-3D-model-GPS-station-totalstation-rioolsleuven-wegenbouw-civid3D-engineers-machinebesturing3D-modellen-3D-machinebesturing-3Dmachinebesturing-3Dmodellen-GPS-station-totalstation-engineers-infrawroks-jhsw-maatvoering-bouwkunde-civiele-techniek-cunetten-3D-model-GPS-station-totalstation-engineers-infraworks-machinebesturing graven-jhsw-de-landmeters-zand-machine-delandmeters-3D-model-GPS-station-totalstation-rioolsleuven-wegenbouw-civid3D-engineers-machinebesturinggraven-jhsw-de-landmeters-zand-machine-delandmeters-3D-model-GPS-station-totalstation-rioolsleuven-wegenbouw-civid3D-engineers-machinebesturing-peilbuizen-grondwater