Detailmaatvoering

Op een bestektekening staan alle relevante basisgegevens van een project, die een aannemer nodig heeft om een werk te kunnen uitvoeren: een bovenaanzicht met hoofdmaatvoering, dwars- en eventueel lengteprofielen en details. Meestal is de op een bestekstekening weergegeven hoofdmaatvoering te summier om direct buiten mee te kunnen werken. Aan de hand van de op de bestekstekening weergegeven uitgangspunten kunnen wij de maatvoering verder detailleren.

Het detailleren kan onder andere bestaan uit:

Het vervaardingen van een gedetailleerd hoogteplan, eventueel met berekening van hoogteverschillen van de uit te voeren werkzaamheden ten opzichte van de bestaande situatie.

 • Het uitwerken van constructieve details.
 • Het vervaardigen van 3D-modellen t.b.v. volumebepalingen en/of voor gebruik in machines die zijn voorzien van 3D-machinebesturing.

Constructieve details:

 • Cunetranden/-diepte t.o.v. de aan te brengen verhardingen.
 • Overige grondwerklijnen, zoals kruin- en teenlijnen van ophogingen en insteken van te graven watergangen.
 • Funderingsbreedte/-hoogte t.o.v. de aan te brengen verhardingen.
 • Bandenlijnen/verhardingsranden/materiaalscheidingen.
 • Lassenplan voor asfaltconstructies, rekening houdend met weg-/rijbaanbreedte, breedte van de afwerkbalk van de spreidmachine(s), rijstrookindelingen/markeringen, etc.
 • Locatie van inrichtingselementen/wegmeubilair.

Detailmaatvoering-hoogteplan- de-landmeters-jhsw-3D-machinebesturing-bandelijnen-lassenplan-wegmeubilair

Lees meer over detailmaatvoering

Lees meer over onze projecten. Hieronder lees je al onze projecten waar we bezig zijn geweest met: bestektekening

Afbeeldingen

Bekijk ook

RAW bestek

Kostenraming

Topometing

Deformatiemeting