3d modellen

Tegenwoordig zijn veel bouwmachines zoals graafmachines, shovels en graders voorzien 3D-machinebesturing op basis van positiebepaling door middel van GPS of Total Station. Om deze te kunnen gebruiken moet voor aanvang van de werkzaamheden een 3D-model van de door deze machine aan te brengen situatie in de machinebesturingssoftware worden geladen. Deze 3D-modellen kunnen wij vervaardigen en aanleveren in het voor de te gebruiken machine correcte bestandsformaat, dat afhankelijk is van het op de machine geïnstalleerde merk machinebesturing.

Veel  voorkomende werkzaamheden waarbij gebruik wordt gemaakt van 3D-machinebesturing zijn bijvoorbeeld:

Grootgrondverzet, zoals bijv. dijkverzwaringen of waterbouwkundige werkzaamheden.

Wegenbouw, zoals het graven van een cunet of watergang en het aanbrengen van een zandbanen en funderingslagen.

In toenemende mate ook rioolwerk, zoals het exact op diepte ontgraven van rioolsleuven, teneinde de aan te brengen rioleringen eenvoudig nauwkeurig op de juiste hoogte en afschot te kunnen leggen.

Het voordeel van het naar 3D omzetten van een plat ontwerp is dat met behulp hiervan tegelijk kan worden geanticipeerd op ontwerpfouten zoals afwatering en esthetiek, in plaats van dat deze pas buiten worden ontdekt tijdens de feitelijke uitvoering van de werkzaamheden.l

3D-modellen-3D-machinebesturing-3Dmachinebesturing-3Dmodellen-GPS-station-totalstation

Lees meer over 3d modellen

Lees meer over onze projecten. Hieronder lees je al onze projecten waar we bezig zijn geweest met: 3d modellen

Afbeeldingen

Bekijk ook

Ontwerp

Presentatie

Kostenraming

Topometing