Zeeman Vastgoed

drone-dji-mavic2pro-inspire-fotogrammetrie-pix4d-pix4dma-jhsw-de-landmeters-delandmeters-duurzaam-landscape-civid3D de-landmeters-jhsw-raw-bestek-civiele-techniek-delandmeters-GPS-total-station-totalstation-delandmeters-duurzaam-engineers-infrastructuur

In opdracht van Zeeman vastgoed verzorgen wij de meetwerkzaamheden voor 2 projecten zowel in Hoorn als in Uithoorn.

In Hoorn is het project Het Holenkwartier begonnen (https://holenkwartier.nl/)
En aan de rand van Uithoorn is het project De Vinckenbuurt gestart (https://zeemanvastgoed.nl/portfolio/uithoorn-vinckebuurt/). Op deze 2 projecten worden diverse metingen verricht.

Als eerste wordt er een voorbelasting van zand aangebracht om te voorkomen dat het straatwerk in de toekomst teveel gaat zakken. Om de zetting op een correcte manier te laten verlopen worden er 3 zaken gemeten:

1. Zetting ondergrond d.m.v. (automatische) zakbakens
2. Grondwaterspanning m.v. automatische waterspanningsmeters
3. Grondwaterstand d.m.v. (automatische) peilbuizen

De zakbakens worden gemeten op de bovenkant en de zand ophoging ernaast. Bij de automatische zakbakens, en waterspanningsmeters wordt alleen de zandophoging gemeten.

Ook meten wij de gewone peilbuizen en de grondwaterstand in de peilbuizen.

graven-jhsw-de-landmeters-zand-machine-delandmeters-3D-model-GPS-station-totalstation-rioolsleuven-wegenbouw-civid3D-engineers-machinebesturing3D-modellen-3D-machinebesturing-3Dmachinebesturing-3Dmodellen-GPS-station-totalstation-engineers-infrawroks-jhsw-maatvoering-bouwkunde-civiele-techniek-cunetten-3D-model-GPS-station-totalstation-engineers-infraworks-machinebesturing graven-jhsw-de-landmeters-zand-machine-delandmeters-3D-model-GPS-station-totalstation-rioolsleuven-wegenbouw-civid3D-engineers-machinebesturinggraven-jhsw-de-landmeters-zand-machine-delandmeters-3D-model-GPS-station-totalstation-rioolsleuven-wegenbouw-civid3D-engineers-machinebesturing-peilbuizen-grondwater

In het kleine historische dorp De Rijp gaan grootste dingen gebeuren

de-landmeters-jhsw-raw-bestek-civiele-techniek-delandmeters-GPS-total-station-totalstation-delandmeters-duurzaam-engineers-infrastructuur

De Rijp werd eind dertiende eeuw gesticht. De plaatsnaam betekend ‘ oeverrand’. Juist deze oude oeverrand langs de Tuingracht en de Rolderspad is toe aan vervanging.

Er staan veel historische panden in het centrum. Sinds 2016 zijn wij bezig om deze te meten. Dit doen wij door in alle panden op verschillende plekken minimaal 2 meetpunten aan te brengen. Hiermee meten wij periodiek de X,Y en Z waarde.  Door deze over langere tijd te meten krijg je inzicht in of deze wel of niet verplaatsen en/of zakken.  Na afloop van elke meting worden de resultaten met behulp van “move” vereffend, gecontroleerd en gerapporteerd.

De metingen worden uitgevoerd met een 1 “total station en elk punt wordt vanuit meerdere standplaatsen gemeten om een nauwkeurig mogelijke meting te garanderen. Ook de overzijde van de gracht wordt gemeten.

Compleet als wij zijn hebben gebruik gemaakt van onze met elektrische buitenboordmotor om zo overlast tot een minimum te beperken.