drone-dji-mavic2pro-inspire-fotogrammetrie-pix4d-pix4dma-jhsw-de-landmeters-delandmeters-duurzaam-landscape-civid3D

Kleine klusjes op historisch grond

Fort Zuidwijkermeer is onderdeel van de Stelling van Amsterdam en UNESCO Werelderfgoed.

In opdracht van Landschap NoordHolland is in de loop van 2019  het Fort Zuidwijkermeer een flinke restauratie ondergaan. Waar vroeger het als een opslag voor vlees werd gebruikt is het nu een kaaswalhalla geworden, waar nu de Bourgondisch Lifestyle is gevestigd.

Om dit te realiseren moesten er een paar aanpassingen gedaan worden waarbij onze expertise voor nodig was.  Waar ooit de oude werkschuur heeft gestaan, is nu een half verhard parkeerterrein aangebracht. Op dit stukje was nog een deel fundering zichtbaar. Deze doet nu dienst als kantopsluiting.

Ook aan de leveranciers en de naast gelegen veehoudersbedrij is gedacht. We hebben het fietspad verbreedt tot toegangsweg. Omdat er in dit gebied geen vuilwaterriolering is, is er door Landschap Noordholland voor gekozen om dit via een helofytenfilter te lozen op het oppervlakte water, een prachtige oplossing!

fort zuidwijkermeer