Ontwerpen voor Limmen

jhsw-maatvoering-bouwkunde-civiele-techniek-cunetten-3D-model-GPS-station-totalstation-engineers-infraworks-machinebesturing

De rijweg en de fiets- en voetpaden van de  Rijksweg in Limmen zijn aan onderhoud toe. Dit is een mooie gelegenheid om de herinrichting van de
Rijksweg als geheel aan te pakken.

Doel is de weg verkeersveiliger maken, zowel voor fietsers, voetgangers als automobilisten.

Bij de aanpak van dit herontwerp zijn wij bij de bewonerspresentatie aanwezig geweest. Met de opdracht in gedachte en de wensen van bewoners hebben wij het ontwerp gemaakt. Daarnaast hebben we verkeerskundig advies gegeven om zo een veilig mogelijk ontwerp aan te bieden.
De kans is groot dat het ontwerp van de rotonde ook uitgevoerd wordt.

Op de foto hieronder kun je een voorbeeld zien van het ontwerp
in combinatie met de huidige situatie.

Presentatie-kleurenprestatie-perpectief-3D-modellen-de-landmeters-jhsw-delandmeters-wolkenlucht-groen-wegenbouw-landscape-engineers- infrastructuur