Over ons

De JHSW is een landmeetkundig bureau, werkend door heel Nederland en daarbuiten.

Het volledige dienstenaanbod bestaat uit:
Maatvoering GWW (Grond-, Weg- en Waterbouw)
Geautomatiseerd en GPS-gestuurd stuurlijnen zetten
Maatvoering Bouw/ Maatvoering Beton/ Maatvoering Staal
Inpandige metingen
Hoogtemetingen/ Deformatiemetingen/ Topografische metingen/ Profielmetingen
Waterpassingen/ 3d laserscannen / Revisiemetingen
Cultuurtechnische metingen / Peilingen in binnenwater
Civieltechnisch en verkeerskundig adviezen